0
SWAB logo
Home > Over SWAB > Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten van antibioticagebruik. De doelstellingen van de stichting zijn verwoord in een apart document.


Het bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Dr. M.G.J. de Boer Internist-infectioloog voorzitter
Prof.dr. B.N.M. Sinha Arts-microbioloog secretaris
Dr. P.D. van der Linden Ziekenhuisapotheker penningmeester
Prof. dr. J.W. Mouton Arts-microbioloog voorgaand voorzitter

Dr. E.M.W. van de Garde

Ziekenhuisapotheker

 

dr. D.C. Melles

Arts-microbioloog

 

Dr. S. Natsch

Ziekenhuisapotheker

 

Dr. J. ten Oever

Internist-infectioloog  

Dr. J.J. Oosterheert

Internist-infectioloog  
Dr. C. van den Berg intensivist-infectioloog

 

prof.dr. D. Touw

Ziekenhuisapotheker

 

prof.dr. A. Verbon

Internist-infectioloog

 

dr. C.M. Verduin

Arts-microbioloog

 

Prof. dr. Th.J.M. Verheij

Huisarts

 

prof.dr. A. Voss

Arts-microbioloog  
prof.dr. J.A. Wagenaar Dierenarts  
dr. T. Wolfs Kinderarts-infectioloog/immunoloog

 

     

Beleidsmedewerker

Shiva Najaf

 

Werkgroep surveillance antibioticaresistentie

Dr. D.C. Melles

voorzitter

Prof. dr. J.E. Degener  
Dr.ir. S.C. de Greeff  
Prof.dr. J.W. Mouton  
Dr. C. Schultsz  
Dr. E.E. Stobberingh  
Dr. C.M. Verduin  

Werkgroep surveillance antibioticagebruik

Dr. S. Natsch

voorzitter

Dr. E. van de Garde

 

Drs. T.B.Y. Liem

 

Dr. P.D. van der Linden

 

Dr. M. Lourens

 

Drs. P.D.J. Bollen

 

Dr. M. Roukens

 

Dr. A.W. van der Velden

 

Dr. B.J.C. Hendriks

 

Dr. P. de Klaver

 

Werkgroep Antibiotic Stewardship

Prof.dr. B.J. Kullberg

voorzitter

S. Balder

 

Dr. E.C.H. Boel

 

Prof.dr. A.W. Friedrich

 

I. Groothuis

 

Dr. R.M. van Hest

 

Prof.dr. M.E.J.L. Hulscher

 

Dr. P.D. van der Linden

 

Dr. J. ten Oever

 

Prof.dr. J.M. Prins

 

Prof.dr. B.N.M. Sinha

 

Prof.dr. A. Verbon

 

Dr. C.M. Verduin

 

Prof.dr. H.F.L. Wertheim

 

Dr. T.F.W. Wolfs

 

Dr. J. Schouten

 

 Commissie Richtlijnen

Prof. dr. J.M. Prins

voorzitter

Prof. dr. I.C. Gyssens

 

Prof. dr. B.J. Kullberg

 

Drs. M. van Vonderen