0
SWAB logo
Home > Symposia/congressen

Symposia

Jaarlijks organiseert de SWAB een symposium. Op dit symposium presenteert een aantal onderzoeksgroepen hun resultaten die in affiliatie met de SWAB werden en nog worden uitgevoerd. De voordachten worden afgesloten door een aantal presentaties van (inter)nationale sprekers en de nieuwste gegevens van NethMap worden gepresenteerd.

De 20e editie van het SWAB-symposium vindt plaats op 27 juni 2019 van 12.30 uur tot 17.00 uur, in Media Plaza Utrecht (onderdeel Jaarbeurs). Het thema dat deze middag centraal staat is: Old meets new: learning from the past for the future. In deze lustrumeditie staan we onder meer stil bij de geschiedenis van antibioticumgebruik, met als doel om hiervan te leren voor de toekomst. Hoe denken we na over de ontwikkeling van nieuwe antibiotica? Hoe voorkomen we de last van ernstige infecties? Wat zijn optimale behandelstrategieën en hoe zetten we antibiotica efficiënt in? De sprekers van dit jaar nemen u mee naar hun specifieke aandachtsgebied en laten zien welke mogelijkheden er in de toekomst zullen zijn, gebaseerd op (eigen) ervaringen uit het verleden.

Lid van een A-team? Dan nodigen wij u voorafgaand aan het SWAB symposium van harte uit voor de jaarlijkse Nationale SWAB A-Team meeting, welke tevens plaatsvindt in Mediaplaza Utrecht van 8.30 uur tot 12.30 uur. De ochtend wordt gevuld met presentaties die A-teams praktische informatie geven over hoe zij hun werkzaamheden kunnen optimaliseren en die inspiratie bieden voor toekomstige activiteiten. Uiteenlopende aspecten van antimicrobial stewardship komen aan bod, waaronder de behandeling in verpleeghuizen en gebruik van antibiotica bij gezelschapsdieren.

Online inschrijven kan via de congreskalender op www.congresscare.com of klik hier om u te registreren voor het SWAB symposium en/of het nationale SWAB A-Team meeting (maximaal 200 deelnemers).

Accreditatie
Voor beide programma onderdelen is accreditatie aangevraagd. 
Nationale SWAB A-team meeting
– Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) met 3 punten
– Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) met 3 punten
– Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) met 3 punten
– Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
– Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg

SWAB Symposium
– Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) met 3 punten
– Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) met 3 punten 
– Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) met 3 punten 
– Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
– Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg

 
      08:30 - 12:30,  Media Plaza, Utrecht 
        >> download programma << 
  
      12:30 - 17:00,  Media Plaza, Utrecht 
        >> download programma <<