0
SWAB logo
Home > Symposia/congressen

Symposia

Jaarlijks organiseert de SWAB een symposium. Op dit symposium presenteert een aantal onderzoeksgroepen hun resultaten die in affiliatie met de SWAB werden en nog worden uitgevoerd. De voordachten worden afgesloten door een aantal presentaties van (inter)nationale sprekers en de nieuwste gegevens van NethMap worden gepresenteerd.

De 19e editie van het SWAB-symposium vindt plaats op 28 juni 2018, in Mediaplaza Utrecht (onderdeel Jaarbeurs). Het thema dat centraal staat: Personalized medicine in de behandeling van infectieziekten. 

Accreditatie wordt aangevraagd bij de:
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)

______________________________

 

CONGRESSEN

Op 15 septemer 2017 staat voor de vierde keer het congres "Antibiotic Stewardship op de Intensive Care in Nederland en Vlaanderen" op de agenda. Zie voor meer informatie de agenda of ga rechtstreeks naar de website