0
SWAB logo
Home > Symposia/congressen

Symposia

Jaarlijks organiseert de SWAB een symposium. Op dit symposium presenteert een aantal onderzoeksgroepen hun resultaten die in affiliatie met de SWAB werden en nog worden uitgevoerd. De voordachten worden afgesloten door een aantal presentaties van (inter)nationale sprekers en de nieuwste gegevens van NethMap worden gepresenteerd.

De 20e editie van het SWAB-symposium vindt plaats op 27 juni 2019, in Mediaplaza Utrecht (onderdeel Jaarbeurs). Verdere informatie volgt spoedig via onze website.   

Accreditatie wordt aangevraagd bij de:
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)

______________________________