0
SWAB logo

Publieksinformatie

Het RIVM heeft in samenwerking met de SWAB een toolkit ontwikkeld  waarin veel informatie is te vinden over verantwoord antibioticagebruik. 

 

Toolkit

Actueel

_______________________

Vanaf 8 januari 2019: SWAB ID 3.0 

December 2018

Begin 2019 wordt een nieuwe versie van SWAB-ID gelanceerd. Een aantal aanpassingen zullen het SWAB ID gebruiksvriendelijker maken, daarnaast worden de adviezen voor volwassenen en kinderen gesplitst. Lees hier meer

 _______________________

Feneticilline capsules (250 mg en 500 mg) zijn weer beschikbaar 

November 2018

De capsules feneticilline (250 mg en 500 mg)....Lees hier meer

 _______________________

Gezamenlijke bijeenkomst van WAMM, ISIS-AR en WIMM - Gedeeld bericht 

November 2018

Na de gezamenlijke bijeenkomst van PREZIES, SNIV, PPO en ISIS-AR in september owordt er in samenwerking met de WAMM (Werkgroep Algemene Medische Microbiologie van de NVMM) een bijeenkomst georganiseerd om dieper in te gaan op een aantal specifieke technische en epidemiologische aspecten van ISIS-AR. Het wordt hiermee een bijeenkomst die voor alle ISIS-AR gebruikers interessant is, voor betrokken artsen-microbioloog, datamanagers en IT-ers. Voor meer informatie zie de agenda op de NVMM website.

Middag programma: ISIS-AR op weg naar de toekomst
Avondprogramma: Antibiotica resistentie bestrijden buiten de grenzen

Datum:     12 februari 2019

Tijd:          Vanaf 14 uur
Locatie:     Antonius Ziekenhuis Nieuwegein

 _______________________

Gebruik van (fluoro-) quinolonen 

November 2018

In de afgelopen maand is er toenemende berichtgeving over de risico’s van het gebruik van (fluoro-) quinolonen. De waarschuwingen geplaatst op de website van de ....Lees hier meer

 _______________________

SWAB-ESGAP Tech workshop

November 2018

Voorafgaande aan de ECCMID in Amsterdam is er het ESGAP-SWAB Technical Workshop on measuring quantity and quality of antimicrobial use op 11 en 12 april 2019. De cursus vindt plaats in Nijmegen. Er is een mooi en vooral erg praktisch programma samengesteld met een keur aan Nederlandse en buitenlandse sprekers. Je vind alle informatie via de link: www.ECCMIDprecourseOnAntibioticUse.com

Datum:     11 en 12 april 2019
Locatie:     Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent 

 
 
Logo ESGAP
 
 
_______________________

Bactroban 2% Neuszalf 20 mg/g is sinds 4 juli 2018 weer volledig beschikbaar.

juli 2018

Eerdere aanwijzingen voor het gebruik van alternatieven vervallen daarmee, zie bericht van april 2018.

 _______________________

Geneesmiddel tekort

april 2018

Mupirocine neuszalf is de komende tijd niet beschikbaar.
Wat zijn de alternatieven?
_______________________

Antimicrobial Stewardship binnen de verpleeghuiszorg 

maart 2018

AMS is inmiddels gemeengoed binnen de ziekenhuizen, maar is niet zonder meer toepasbaar binnen de verpleeghuiszorg. 

Lees hier meer.

_______________________

Symposium

Op 28 juni 2018 wordt voor de 19e keer het jaarlijkse SWAB-symosium gehouden.

Voor de eerste maal zijn het SWAB symposium en de nationale SWAB A-team meeting aan elkaar gekoppeld. De ochtend wordt gevuld met praktische presentaties die A-teams kunnen ondersteunen bij de dagelijkse werkzaamheden en inspiratie vormen voor toekomstige activiteiten.

Klik hier voor meer informatie

Inschrijven

 _________________________________ 

Nieuwe richtlijn preoperatieve profylaxe. De specifieke adviezen per specialisme zullen in het komende halfjaar nog verder aangevuld worden.

________________

Bacteriofagen

Bacteriofagen als behandeling van infecties.....(lees hier)

________________

 

Goed antibioticagebruik

"www.daarwordtiedereenbetervan.nl/"

Het ministerie van Volksgezondheid is begonnen met een campagne om te waarschuwen voor de gevolgen van overmatig gebruik van antibiotica. Sterker nog, bij veelvuldig gebruik kunnen antibiotica helemaal hun werking verliezen.
Via radiospotjes, video's op verschillende andere websites en folders en posters wordt aandacht gevraagd voor het groeiende probleem van resistentie tegen antibiotica. Het advies is:
Als het wordt voorgeschreven, gebruik het dan zoals de arts heeft aangeven"

Wat doet de SWAB?

U kunt zien wat we doen op deze videofilm. >>

Klik hier om een meer uitgebreide film in een nieuw venster te zien.