0
SWAB logo
Home > Over SWAB > Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten van antibioticagebruik. De doelstellingen van de stichting zijn verwoord in een apart document.


Het bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Prof. dr. J.W. Mouton

arts-microbioloog

voorzitter

Dr. M.G.J. de Boer

internist-infectioloog

secretaris

Dr. P.D. van der Linden

ziekenhuisapotheker

penningmeester

Dr. E.M.W. van de Garde

ziekenhuisapotheker

 

dr. D.C. Melles

arts-microbioloog

 

Dr. S. Natsch

ziekenhuisapotheker

 

Dr. J. ten Oever

internist-infectioloog  

Dr. J.J. Oosterheert

internist-infectioloog  
Prof.dr. A.M.G.A. de Smet anesthesioloog-intensivist

 

prof.dr. D. Touw

ziekenhuisapotheker

 

prof.dr. A. Verbon

internist-infectioloog

 

dr. C.M. Verduin

arts-microbioloog

 

Prof. dr. Th.J.M. Verheij

huisarts

 

prof.dr. A. Voss

arts-microbioloog  

prof.dr. J.A. Wagenaar

dierenarts  
dr. J. Wiersinga internist-infectioloog

 

dr. T. Wolfs

kinderarts-infectioloog/immunoloog  

Secretariaat

Y. Beeuwkes

 

Werkgroep surveillance antibioticaresistentie

Dr. D.C. Melles

voorzitter

Prof. dr. J.E. Degener

 

Dr.ir. S.C. de Greeff

Prof.dr. J.W. Mouton

Dr. C. Schultsz

Dr. E.E. Stobberingh

Dr. C.M. Verduin

Werkgroep surveillance antibioticagebruik

Dr. S. Natsch

voorzitter

Dr. E. van de Garde

 

Drs. T.B.Y. Liem

 

Dr. P.D. van der Linden

 

Dr. M. Lourens

 

Drs. C. Pellicaan

 

Dr. M. Roukens

 

Dr. A.W. van der Velden

 

Werkgroep Antibiotic Stewardship

Prof.dr. B.J. Kullberg

voorzitter

S. Balder

 

Dr. E.C.H. Boel

 

Prof.dr. A.W. Friedrich

 

I. Groothuis

 

Dr. R.M. van Hest

 

Prof.dr. M.E.J.L. Hulscher

 

Dr. P.D. van der Linden

 

Dr. J. ten Oever

 

Prof.dr. J.M. Prins

 

Prof.dr. B. Sinha

 

Prof.dr. A. Verbon

 

Dr. C.M. Verduin

 

Prof.dr. H.F.L. Wertheim

 

Dr. T.F.W. Wolfs

 

Commissie Richtlijnen

Prof. dr. J.M. Prins

voorzitter

Prof. dr. I.C. Gyssens

Prof. dr. B.J. Kullberg

Drs. M. van Vonderen

 

Redactie website

Y. Beeuwkes